ÁSZF

Az Általános Felhasználási Feltételek hatálya, alapelvek

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: a „Felhasználási Feltételek”) határozzák meg Vörös Viktória kisadózó EV. (adószám:55593281-1-33, székhely:2119 Pécel Mátyás király tér 2) kizárólagos tulajdonában álló a www.pemzliart.hu elnevezésű weboldal (a továbbiakban: a „Weboldal”) felhasználásának a feltételeit.

Felhasználónak (a továbbiakban: a „Felhasználó”) minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a weboldalt felkeresi, azon jegyet vásárol, vagy feliratkozik a weboldal hírlevelére. Kiskorú személyek nem minősülnek felhasználónak. Kiskorú természetes személyek a weboldalt felkereshetik, annak tartalmával megismerkedhetnek, azonban jegyet nem vásárolhatnak, nem iratkozhatnak fel a Weboldal hírlevelére, és nem vehetik igénybe a weboldal által nyújtott szolgáltatásokat és nem vehetnek részt a Pemzli Élményfestés és Workshop rendezvényeken sem. Ha mégis kiskorú vendég érkezik a programra, szóbeli szülői engedéllyel teheti ezt meg. Ebben az esetben a kiskorú szülője vagy hivatalos gyámja minősül Felhasználónak.

A Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással a felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Felhasználási Feltételeket. A Felhasználási Feltételek ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Felhasználási Feltételek változásait nyomon követi. Amennyiben a felhasználó a jelen Felhasználási Feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére. A Weboldal tulajdonosa és/vagy működtetője jogosult a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított Felhasználási Feltételek hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított Felhasználási Feltételek publikálásra kerültek a Weboldalon. A Weboldal üzemeltetője mind a jelen Felhasználási Feltételekben, mind a Weboldalon „Pemzli Élményfestés és Workshop” és „PemzliArt”  néven is szerepelhet.

A Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A Pemzli Élményfestés és Workshop, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

III. A Pemzli Élményfestés és Workshop működése

A Pemzli Élményfestés és Workshop közösségi festészeti élmény, melynek során Felhasználó a művészeti vezető segítségével, iránymutatásával egy festményt készít el. A Weboldalon több esemény és ahhoz rendelve az Eseményen készülő festmény képe megtalálható, ezeket Pemzli Élményfestés és Workshop határozza meg, a Felhasználó a megadott lehetőségek közül választ időpont, festmény és elérhetőség alapján.

Változó tényezők: Az események időpontja és felépítése változhat. A kiválasztott eseményen is lehetnek változtatások a Pemzli Élményfestés és Workshop megítélése alapján. Így előfordulhat, hogy nem az előre megadott képet festik az eseményen, ami a weboldalon szerepel.

A festék, a vászon, az állvány, az ecsetek, a kötény alkalomról alkalomra változhat, előzetes figyelmeztetés nélkül.

A Pemzli Élményfestés és Workshop mindent megtesz, hogy a változások minél kevésbé érintsék az eseményt.

Időkeret: A Pemzli Élményfestés és Workshop törekszik arra, hogy időben induljon és három óra alatt megtörténjen a festés, azonban az időkeret esetenként változhat.

Végtermék: A Pemzli Élményfestés és Workshop semmilyen felelősséget nem vállal azért, hogy az Eseményen Felhasználó által elkészített kép olyan, vagy hasonló minőségű legyen, mint a Weboldalon az Eseménynél található festmény.

A Pemzli Élményfestés és Workshop festményei, melyek a Weboldalon megtalálhatóak, a Pemzli Élményfestés és Workshop számára lettek készítve, azokat szerzői jogok védik. Jogszerűtlen azokat a Pemzli Élményfestés és Workshop engedélye nélkül másolni, sokszorosítani, felhasználni.

Lemondás: A Pemzli Élményfestés és Workshop festést 4-nél kevesebb jelentkező esetén lemondjuk, erről érintett felhasználót e-mailben értesítjük.

Viselkedési normák

A Pemzli Élményfestés és Workshop eseményen és/vagy Weboldalon elfogadott viselkedés magában foglalja, hogy Felhasználó más felhasználókat faji, nemi, vallási, identitásbeli hovatartozásukban és emberi mivoltukban tiszteli, sem szavakkal, sem tettekkel nem sérti szándékosan vagy szándékán kívül.

Vásárlás

Jegyvásárlás, lemondás

 • Jegyvásárlást a Weboldalon a foglalás gombra kattintva lehet indítani. Miután felhasználó kiválasztotta az adott képet és időpontot, a kosárba teszem gomb megnyomásával indíthatja el a vásárlás folyamatát. Miután a felhasználó a kosárba tette a jegyet, utána a tovább a pénztár gombra kattintva fejezheti be a vásárlását.
 • A Jegyvásárláshoz a Felhasználónak meg kell adnia a következő adatokat:
  • Név (vezeték, kereszt)
  • Utca, házszám
  • Város
  • Megye
  • Irányítószám
  • Telefonszám
  • E-mail cím
 • A Jegyvásárlás készpénzes fizetéssel működik.
 • A sikeres foglalásról a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben értesíti Felhasználót. A levél tartalmazza:
  • Az időpontot
  • A helyszínt
  • A kiválasztott képet

Lemondás:

Felhasználónak legkésőbb az Esemény időpontja előtt 48 órával jelezni kell az info@pemzliart.hu e-mail címen, amennyiben nem tud részt venni az Eseményen, egy “Lemondás” tárgyú e-mailben. Az e-mailben egyértelművé kell tenni, hogy ki mondja le az eseményt, és melyik eseményről van szó. Egyéb (Facebookon, más e-mailen, telefonon stb. történő) lemondást nem áll módunkban elfogadni. Ha Felhasználó az Esemény kezdőpontja előtt 48 órával nem jelzi lemondási szándékát, úgy azt nem áll módunkban elfogadni. Ha Felhasználó fentiek szerint jelezte, hogy nem tud részt venni az Eseményen, amelyre eredetileg a jegyét vásárolta, úgy a férőhelyek függvényében a következő 40 napban tartott valamely Eseményre érvényesítheti a jegyét egy alkalommal.

Promóciók

 • A  Pemzli Élményfestés és Workshop-nak joga van kedvezményeket adni az eredeti jegyárból. Ezen kedvezmények feltételeit változtathatja.
 • Harmadik fél is nyújthat kedvezményeket megállapodás alapján (kuponakciók stb.), ez esetben Pemzli Élményfestés és Workshop nem vállal felelősséget az adott partner Ászf-je és Adatkezelése iránt.

Hírlevél

 • A Weboldal használatának során Szolgáltató lehetőséget nyújt Hírlevélre történő feliratkozásra a Pemzli Élményfestés és Workshop témájával kapcsolatos információkról, lehetőségekről, hírekről, akciókról, újdonságokról történő folyamatos tájékoztatás biztosítása érdekében.
 • A Hírlevél-szolgáltatás igénybevétele illetőleg az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.
 • A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokról nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban rögzített adatok harmadik fél számára kizárólag az érintett Felhasználó előzetes hozzájárulásával adhatók át.
 • A Felhasználó az adatainak megadásával felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy a hozzájárulása visszavonásáig ezen adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
 • A Felhasználó a Hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat. Ebben az esetben a Szolgáltató az általa vezetett nyilvántartásból haladéktalanul töröli a Felhasználó adatait. A Felhasználó a visszavonó nyilatkozatot megteheti a Hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva.

Közösségi oldalak, marketing

A Weboldalt lehetőség van a Felhasználó Facebook, Pinterest, YouTube vagy Instagram fiókjával összekötni. Amennyiben Felhasználó él ezzel a lehetőséggel, úgy részese lesz a Pemzli Élményfestés és Workshop közösségének az adott külső oldalon is, így felkerülhetnek az Esemény dokumentált anyagai (pl. fényképek, az elkészült festménye, az esemény videója stb.) a közösségi oldalakra is, ahol Felhasználó beazonosítható lesz. Ismerősei, barátai látni fogják, hogy a Pemzli Élményfestés és Workshop közösség része.

A Pemzli Élményfestés és Workshop Eseményről kép- és hangfelvétel készülhet, melyet Pemzli Élményfestés és Workshop marketing célokra használhat. A Felhasználó a jegyvásárlással, illetve az Eseményen való részvétellel hozzájárul, hogy a róla készült kép- és hangfelvételeket a Szolgáltató pr- és marketingtevékenységében felhasználja.

VII. Felelősség

A Pemzli Élményfestés és Workshop semmilyen körülmények között nem garantálja, hogy a szolgáltatás (ideértve a Weboldalt és minden hozzárendelt tartalmat, valamint az Eseményt) zavartalanul és hiba nélkül fog működni. Felhasználó elfogadja, hogy a Pemzli Élményfestés és Workshop szolgáltatás egy vagy több vonatkozásában módosulhat, részben vagy teljes egészében megszűnhet, anélkül, hogy erről a Felhasználó értesül vagy ezért kártérítést kap. A Pemzli Élményfestés és Workshop a felelősséget főleg a Partnerek szolgáltatásával kapcsolatban, a Pemzli Élményfestés és Workshop eseményen készült festményekkel, valamint a Pemzli Élményfestés és Workshop eszközökkel kapcsolatban hárítja el magáról.

Pemzli Élményfestés és Workshop nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget az alábbiakra:

 • Hibák vagy hiányosságok a Weboldalon vagy a Pemzli Élményfestés és Workshop eseményen
 • Az Ügyfélszolgálat tanácsai vagy javaslatai
 • A Pemzli Élményfestés és Workshop eseményen vagy a Weboldalon bármely meghibásodás vagy a használat megszakítása
 • A Weboldalon lévő tartalmak (pl. festmények) elérhetősége vagy szállítása

A Pemzli Élményfestés és Workshop Eseményen ital- és ételfogyasztás a stúdió kínálata alapján lehetséges. A fogyasztás költségét a festés jegyára tartalmazza.

VIII. Irányadó jog, felügyeleti szervek

Az Üzemeltető és Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó. A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik az Üzemeltető székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu

Az Adatvédelmi Szabályzat eléréséhez kattints ide.

Bármilyen kérdés vagy panasz esetén keress minket: info@pemzliart.hu